Քիմիա․ Նախագծային շաբաթ։ Անօրգանական նյութեր

9-րդ դաս. Թեման՝ <<Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ  գիտելիքների  ընդհանրացում>> Քննարկվող հարցերը՝ Անօրգանական նյութերի դասակարգումը օքսիդների, հիմքերի,  թթուների,  աղերի Բովանդակությունը՝ Օքսիդներ դասակարգումը, ստացումը, … Читать далее Քիմիա․ Նախագծային շաբաթ։ Անօրգանական նյութեր

Օքսիդների ստացումը և հատկությունները. Գործնական աշխատանք 4

Գործնական  աշխատանք 4.Օքսիդների  ստացումը  և հատկությունները. Հիմնային օքսիդի ստացումը  և  հատկությունները` Mg—>MgO—>Mg(OH)2—> MgCl2—›  Մետաղ—›հիմնային օքսիդ—›հիմք—›աղ Cu —›CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu գրեք  բոլոր ռեակցիաների հավասարումները, նշելով  ռեակցիաների տեսակները, դասակարգեք բոլոր  նյութերը … Читать далее Օքսիդների ստացումը և հատկությունները. Գործնական աշխատանք 4

Հայոց լեզու․ 90-100

91․ Տրված նախադասություններին երկրորդական նախադասություններ ավելացրու՝ դրանք տրվածներին կապելով  երբ, որ, թե, եթե, ինչպես, որովհետև, որպեսզի և այլ շաղկապներով ու շաղկապական բառերով: Օրինակ` Մինչև կրակելն աղվեսները փախան:- Մինչև  կրակելն աղվեսները փախան, որովհետև  անզգույշ շարժումից թփերը խշխշացին: Խլեզները Մթնաձորում մարդուց չեն փախչում, որպեսզի նրանց խուճափի չմատնեն։ Վայրի անտառի պես էր անտառապահ Պանինը, երբ որ նրան … Читать далее Հայոց լեզու․ 90-100

Թթուներ բանաձևերի կազմումը անվանումը

1. Օքսիդների բաղադրությունը, կիրառությունը Օքսիդների բաղադրությունը, կիրառությունը, հիմնական հասկացություններ, բանաձևեր 2. Թթուներ, բաղադրությունը: Կենցաղում կիրառվող թթուներ Թթուներ, բաղադրությունը: Կենցաղում կիրառվող … Читать далее Թթուներ բանաձևերի կազմումը անվանումը